تبلیغات
گالری عکس و هنر - خدایا من در کلبه فقیرانه خودچیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری من چون تویی دارم ولی تو چون خودی نداری